ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Establishment News

ഐ.സി.എ .ആർ - തൃശ്ശൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം - കർഷകരുടെ സംശയ നിവാരണത്തിനായി ഓൺലൈൻ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്

ഐ.സി.എ.ആർ - തൃശ്ശൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൽ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകീട്ട് 5 മണി വരെ കർഷകർക്കായി ഓൺലൈൻ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. വിള പരിപാലനം, രോഗ കീട നിയന്ത്രണം, മറ്റ് കൃഷി സംബന്ധമായ സംശയങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പറുകളിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ഫോൺ നമ്പറുകൾ : 9961433467, 7736690468, 9496303221

Documents: 

കർഷകരുടെ അറിവിലേയ്ക്കായി ഐ.സി.എ.ആർ - തൃശ്ശൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൽ വിത്തുകൾ (മത്തൻ, കുമ്പളം, പാവൽ, പയർ (ലോല), തക്കാളി, വെണ്ട ), വാട്ട കപ്പ, ഉണക്കകപ്പ, ബട്ടൺ മഷ്റൂം, കൂൺ വിത്തുകൾ, മൂല്യവർദ്ധിത ഉത്പന്നംങ്ങളായ മാംഗോ ക്രഷ്, ചാമ്പയ്ക്ക ജ്യൂസ്, പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ക്രഷ്, ജൈവോത്പന്നങ്ങളായ നന്മ, ശ്രേയ, ട്രൈക്കോഡെർമ സമ്പൂഷ്ടീകരിച്ച ചാണകപ്പൊടി, അയർ, സമ്പൂർണ കെ.എ.യു മൾട്ടിമിക്സ് (വാഴ, നെല്ല്, പച്ചക്കറി) എന്നിവ ലഭ്യമാണ്. ആവശ്യമുള്ളവർ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകീട്ട് 5 മണി വരെ 9400483754 എന്ന മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

KAU RABI invited application for Agripreneurship Orientation Programme (KAU RAISE 2021) and Startup Incubation Programme (KAU PACE 2021). Interested participants may fill the google form or fill the attached form and send it to the prescribed address. 

Google form Link for KAU RAISE 2021: https://forms.gle/7gCgCMuc6Tqq1C2t5

Google form Link for KAU PACE 2021: https://forms.gle/SRgVwWsH7BD3Aj6b8

 

ഐ.സി.എ. ആർ - തൃശൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം- ലോക ജല ദിനം - സെമിനാർ  -22 .03 .2021 

 

സെമിനാർ   

Agromet Advisory Bulletin

Documents: 
AttachmentSize
Agromet Advisory Bulletin 571.08 KB

Krishi Vigyan Kendra Thrissur declared as Green Office with A grade in the Haritha Audit. Nodal officer Smt. Arathy Balakishnan, Assistant Professor, KVK Thrissur received certificate in a function organised at Madakkathara Grama Panchayath office on 26.01.2021

 

തൃശ്ശൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൽ 2021 ജനുവരി 27, 28 , 29, 30 തീയതികളിൽ "മൃഗ സംരക്ഷണ മേഖലയിലെ ആധുനിക പ്രവണതകൾ - കർഷകർക്കൊരു കൈതാങ്ങ്" - ഫേസ് ബുക്ക് ലൈവ് വെബിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

പഴയന്നൂരിൽ ഐ.ഐ.എസ്.ആർ പ്രഗതി മഞ്ഞൾ വിളവെടുപ്പുത്സവം – 21.01.2021

തൃശൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പരമ്പരാഗത കൃഷി വികാസ് യോജന പദ്ധതി പ്രകാരം തിരുവില്വാമല പഞ്ചായത്തിലെ പാറക്കടവ് പാടശേഖരത്തിലെ കർഷകരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നൂറുശതമാനം ജൈവകൃഷി രീതീയിൽ വിളയിച്ച 35 ശതമാനം തവിടു കളയാത്ത "തിരുവില്വാദ്രി മട്ട അരി" വിപണിയിലെത്തിച്ചു.

Pages

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019